Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,456,907

 Phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải bằng phương pháp quang điện hóa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang M. Nguyen, Chi M. Phan*, Tushar Sen, Son A. Hoang
Nơi đăng: The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014), 30 October - 02 November, 2014 Ha Long City, Vietnam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 12;Từ->đến trang: 15;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn