Nguyễn Ngọc Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19649 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Ngọc Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/07/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quốc tế học; Tại: ĐH Ngoại ngữ-ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Chính trị và Quan hệ quốc tế; Tại: The University of Auckland
Dạy CN: Quốc tế học, Đông phương học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0907137983
Email: nnanh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011-nay: Giảng viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn