Nguyễn Nhật Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,540,315

 
Mục này được 3297 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Nhật Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/04/1982
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Nam Phước-Duy Xuyên-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Vật lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Dạy CN: Vật lý đại cương, Vật lý lý thuyết – Vật lý Toán.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 733329; Mobile: 0989821618
Email: quangnguyennhat1516@yahoo.com.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2007 đến nay). 

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý đại cương B theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên. Tác giả: Nguyễn Nhật Quang*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 24. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn