Nguyễn Phương Khánh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,507

 
Mục này được 14315 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phương Khánh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/00/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Ngữ Văn; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Văn học Bắc Mỹ; Tại: Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN
Dạy CN: Văn học nước ngoài.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng (từ 2005 đến nay).


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Dạy và học thơ haiku trong trường Trung học phổ thông. Chủ nhiệm: Nguyễn Phương Khánh. Mã số: T2015-03-15. Năm: 2015. (Feb 22 2018 9:40PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Biên soạn ngân hàng đề thi tự luận một số học phần thuộc tổ Văn hóa – Văn học nước ngoài. Chủ nhiệm: Nguyễn Phương Khánh. Mã số: T2011-ĐN03-17. Năm: 2011. (Feb 22 2018 9:39PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi tự luận . Chủ nhiệm: Nguyễn Phương Khánh. Mã số: T2010-03-39. Năm: 2010. (Feb 22 2018 9:38PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cảm thức vô thường trong tiểu thuyết Ngàn cánh hạc của Kawabata Yasunari. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh, Hoàng Thị Mỹ Nhị. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 18 (01). Trang: 60-65. Năm 2016. (Feb 22 2018 10:03PM)
[2]Bài báo: Thơ haiku trong chương trình trung học phổ thông. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 17B (04). Trang: 77-83. Năm 2015. (Feb 22 2018 10:02PM)
[3]Bài báo: Chủ nghĩa tối gian trong truyện ngắn Mỹ hiện đại. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 66. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[4]Bài báo: Cái huyền ảo trong văn học. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 17A(04). Trang: 44-51. Năm 2015. (Feb 22 2018 10:01PM)
[5]Bài báo: Chủ nghĩa tối giản trong truyện ngắn Mỹ hiện đại. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 60-65. Năm 2015. (Feb 22 2018 9:59PM)
[6]Bài báo: Nhân vật huyền thuật trong tiểu thuyết Toni Morrison. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 15 (02). Trang: 45-50. Năm 2015. (Feb 22 2018 10:00PM)
[7]Bài báo: Văn học di dân Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(03). Trang: 35-39. Năm 2014. (Feb 22 2018 9:59PM)
[8]Bài báo: Tính “siêu văn bản” (hypertextuality) trong văn học – Đọc lại trường hợp truyện ngắn Công viên những lối đi rẽ hai ngả của Jorge Luis Borges. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Văn học nước ngoài. Số: 2. Trang: 21-35. Năm 2013. (Feb 22 2018 9:57PM)
[9]Bài báo: Biểu tượng mê lộ trong truyện ngắn Jorge Luis Borges. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 125-130. Năm 2013. (Feb 22 2018 9:58PM)
[10]Tham luận: Cái huyền ảo và liên văn bản trong tiểu thuyết Người yêu dấuJazz của Toni Morrison. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Kỷ yếu hội thảo quốc gia Hậu hiện đại – Lý thuyết và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm HN. Trang: 223-234. Năm 2013. (Feb 22 2018 10:05PM)
[11]Tham luận: Cốt truyện và các motif huyền thoại trong tiểu thuyết Toni Morrison. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc, NXB Đà Nẵng. Trang: 328-333. Năm 2013. (Feb 22 2018 10:07PM)
[12]Tham luận: Thời gian mảnh vỡ trong tiểu thuyết Người yêu dấu của Toni Morrison. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc, NXB Đại học Huế. Trang: 446-454. Năm 2012. (Feb 22 2018 10:04PM)
[13]Bài báo: Truyện ngắn – Những đường biên thể loại. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 91-96. Năm 2012. (Feb 22 2018 9:55PM)
[14]Bài báo: Về khái niệm Huyền thoại gốc và mô hình cuộc hành trình của người anh hùng huyền thoại trong tiểu thuyết Bài ca Solomon của Toni Morrison. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Văn học nước ngoài. Số: 5. Trang: 94-115. Năm 2012. (Feb 22 2018 9:56PM)
[15]Bài báo: Vài nét về truyện ngắn Akutagawa Ryunosuke qua truyện ngắn Trong rừng trúcSợi tơ nhện. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 251-260. Năm 2011. (Feb 22 2018 9:54PM)
[16]Bài báo: Yếu tố trực giác trong sáng tạo nghệ thuật. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Non Nước. Số: 9. Trang: 19-26. Năm 2009. (Feb 22 2018 9:45PM)
[17]Bài báo: Nghệ thuật châm biếm trong tiểu thuyết Gatsby vĩ đại của Francis Scott Fitzergald. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 113-120. Năm 2009. (Feb 22 2018 9:46PM)
[18]Bài báo: Cấu trúc xoay vòng trong tiểu thuyết Người yêu dấu của Toni Morrison. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 96-105. Năm 2008. (Feb 22 2018 9:44PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 13 2013 10:11AM)(Sep 13 2013 10:13AM)
[1]Toni Morrison và tiểu thuyết Chủ biên: Nguyễn Phương Khánh. Nơi XB: Văn học. Năm 2012.
[2]Từ điển văn học nước ngoài Chủ biên: Lê Huy Bắc. Đồng tác giả: Nguyễn Phương Khánh, ... Nơi XB: Khoa học xã hội. Năm 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đại cương mỹ học
Ngành: Khoa học XHNV
 2009 Sinh viên Đại học  Khoa Ngữ Văn
[2]Đại cương văn học nước ngoài
Ngành: Khoa học XHNV
 2009 Sinh viên Đại học  Khoa Ngữ Văn
[3]Văn học Nhật Bản
Ngành: Khoa học XHNV
 2005 Sinh viên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[4]Văn học Mỹ - Mỹ Latinh
Ngành: Khoa học XHNV
 2005 Sinh viên Đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn