Nguyễn Phan Lâm Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20424 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phan Lâm Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/11/1980
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục Tiểu học; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Đại học Sư Phạm Hà Nội 1
Dạy CN: Giáo dục Tiểu học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0983809927
Email: lamquyen.kth@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Hướng dẫn sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học các môn khoa học ở trường tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phan Lâm Quyên. Thành viên: . Mã số: Đ2013-03-54-BS. Năm: 2014. (Dec 28 2014 2:54PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu triển khai "Mô hình trường học mới Việt Nam" tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Mã Thanh Thủy. Thành viên: ThS. Bùi Văn Vân, ThS. Lê Tử Tín, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga, ThS. Nguyễn Phan Lâm Quyên. Mã số: T2014-03-40. Năm: 2014. (Dec 28 2014 3:00PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng câu hỏi tự luận các học phần Kỹ thuật và Phương pháp dạy học Kỹ thuật ở tiểu học, Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở tiểu học. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Kim Cúc. Thành viên: ThS. Nguyễn Phan Lâm Quyên; CN Đàm Văn Thọ. Mã số: T2011-DDN03-30. Năm: 2011. (Sep 26 2014 9:14AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế thiết bị dạy học tự làm ở tiểu học đáp ứng với xu hướng dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên, Trần Thị Kim Cúc. TC Khoa hoc Giao duc. Số: Số đặc biệt Tháng 12-2015. Trang: 29-33. Năm 2015. (Apr 1 2016 2:54PM)
[2]Bài báo: Hướng dẫn sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Khoa học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Trang: 30. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[3]Bài báo: Xây dựng tình huống có vấn đề trong môn Khoa học lớp 4 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên- Phạm Thị Minh Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học-2014". Số: 1. Trang: 256-260. Năm 2014. (Aug 26 2014 2:16PM)
[4]Bài báo: Thực trạng sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở một số trường tiểu học quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên, Lê Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Hằng Min, Hồ Thị Kim Kiều. Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Lần thứ VII. Trang: 134-142. Năm 2014.
(Nov 1 2014 2:29PM)
[5]Bài báo: Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(47).2011. Trang: 275-280. Năm 2011. (Aug 26 2014 2:08PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp dạy học các môn học về Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2002 Sinh viên hệ chính quy, tại chức, từ xa.  
[2]Đạo đức và Phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002   
[3]Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn