Nguyễn Phong Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24096 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phong Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/07/1954
Nơi sinh: Quảng Trạch
Quê quán Quảng Trạch
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Văn hóa - Văn học học Việt nam; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế.
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2002
Dạy CN: Văn hóa học; Văn học Việt Nam
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Nga, Trung
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0913489889
Email: npnam@dce.udn.vn; phongnamud@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Nghiên cứu và giảng dạy bậc Đại học từ 1980;


- Giảng dạy bậc Sau Đại học từ 1994;


Đã tham gia đào tạo nhiều khóa cao học, nghiên cứu sinh tại các trường Đại
học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí
Minh.


- Công tác quản lý ở Đại học (kinh qua các chức vụ: Chánh văn phòng Đại học
Huế; Hiệu trưởng Trường Thực hành sư phạm Đà Nẵng; Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn
-Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội
và nhân văn Đại học Đà Nẵng).


 


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu truyện truyền kỳ Việt Nam (đặc điểm hình thái, văn hóa, lịch sử). Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam. Thành viên: Vietnamese strange story - character of model, culture and history. Mã số: B2010-DN03-46. Năm: 2011. (Jun 18 2013 11:23AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Văn xuôi quốc ngữ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trong quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam. Thành viên: . Mã số: B2008-DN03-28. Năm: 2009. (Dec 31 2010 10:35AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu truyện thơ Nôm trên bình diện hình thái học. Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam. Thành viên: . Mã số: B2006-DN03-11. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:35AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng thư tịch điện tử tác gia văn học trung đại Việt Nam trong nhà trường. Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam. Mã số: B2004-16-31. Năm: 2005. (Dec 31 2010 10:35AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới nội dung và phương pháp dạy - học môn văn học Việt Nam ở khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm. Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam. Mã số: B2002-16-12. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:35AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Ngữ văn theo phương thức đào tạo từ xa. Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam. Mã số: B98-09-29. Năm: 1999. (Dec 31 2010 10:35AM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Chương trình nghiên cứu Triều Nguyễn, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ trọng điểm. Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam và các tác giả khác. Mã số: B92-28-07-TĐ. Năm: 1993. (Dec 31 2010 10:35AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn về quá trình vận động của truyện trinh thám Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Phong Nam*, Nguyễn Thành Khánh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 75. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[2]Tham luận: Giải mã tâm trạng "cô lữ" trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Tác giả: Nguyễn Phong Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia. Trang: 26-46. Năm 2015. (Jan 24 2016 9:32AM)
[3]Bài báo: Bàn về quan điểm tiếp cận Nam Xương nữ tử truyện của Nguyễn Dữ. Tác giả: Nguyễn Phong Nam. Tạp chí Khoa học & Giáo dục. Số: 17A(04)-2015. Trang: 62-66. Năm 2015. (Jan 24 2016 9:37AM)
[4]Bài báo: Cách tiếp cận mới trong nghiên cứu truyện thơ nôm. Tác giả: Nguyễn Phong Nam. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 2(87). Trang: 105-115. Năm 2015.
(Mar 5 2015 6:19PM)
[5]Bài báo: Đặc điểm thể lục bát truyện thơ Nôm. Tác giả: Nguyễn Phong Nam. Tạp chí Khoa học & Giáo dục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 13(04). Trang: 64-68. Năm 2015.
(Mar 3 2015 10:29AM)
[6]Bài báo: Quan niệm về Việt Nam học. Tác giả: Nguyễn Phong Nam. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3(76). Trang: 92-101. Năm 2014.
(May 19 2014 11:02AM)
[7]Bài báo: Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876) của Trương Vĩnh Ký - nhìn từ bình diện thể tài văn học. Tác giả: Nguyễn Phong Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 6(01). Trang: 53-58. Năm 2013. (Jun 18 2013 10:51AM)
[8]Bài báo: Thơ văn Tú Quỳ từ điểm nhìn văn hóa. Tác giả: Nguyeenx Phong Nam. Tạp chí Non Nước
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 184. Trang: 63-71. Năm 2013.
(Jun 18 2013 11:13AM)
[9]Bài báo: Nghệ thuật trần thuật truyện truyền kỳ Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Phong Nam
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7(48). Trang: 185-196. Năm 2011.
(Jun 18 2013 10:29AM)
[10]Bài báo: Nguyễn Phong Nam. Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(31). Năm 2009. (Jun 3 2011 12:44PM)
[11]Bài báo:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn