Nguyễn Phạm Thế Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,828,297

 
Mục này được 11178 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phạm Thế Nhân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/12/1983
Nơi sinh: An Nhơn - Bình Định
Quê quán An Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Vibration, Control and Automation; Tại: Dongguk University
Dạy CN: Cơ khí
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 842741; Mobile: 0905 969 475
Email: thenhanbk@gmail.com; nptnhan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 10/2006 - 01/2010: Giảng dạy tại Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- 02/2010 - 01/2012: Học Thạc sỹ tại trường ĐH Dongguk, Seoul, Hàn Quốc.
- 02/2012 - 02/2016: Giảng dạy tại Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- 03/2016 - Nay: Làm NCS tại Cộng hòa Pháp
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC.. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên: Nguyễn Phạm Thế Nhân, Trần Minh Thông, Trần Phước Thanh. Mã số: T2014-02-119-KN40.6. Năm: 2015. (Dec 21 2015 3:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế tối ưu khối lượng kết cấu cơ khí sử dụng thuật toán di truyền và thuật toán tối ưu bầy đàn. Chủ nhiệm: Nguyễn Phạm Thế Nhân. Mã số: T2013 – 02 – 64. Năm: 2013. (Dec 21 2015 3:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo thân dao phay ghép mảnh bằng công nghệ CAD/CAM/CNC. Tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Minh Thông, Trần Phước Thanh, Nguyễn Phạm Thế Nhân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 9(94).2015. Trang: 59-63. Năm 2015. (Dec 21 2015 3:26PM)
[2]Tham luận: Optimal weight design for Truss structures using genetic algorithm and particle swarm optimization.. Tác giả: Nguyễn Phạm Thế Nhân. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa – VCCA-2013. Trang: 907-914. Năm 2013. (Dec 21 2015 3:17PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp tính
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 Ngành CTM và CĐT  Trường ĐH Bách khoa
[2]Thiết kế trên máy tính
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Ngành CTM và CĐT  Trường ĐH Bách khoa
[3]Thiết kế dây chuyền sản xuất
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2009 Ngành Chế tạo máy  Trường ĐH Bách khoa
[4]Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt.
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007 Ngành Chế tạo máy  Trường ĐH Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn