Nguyễn Phạm Thế Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12158 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phạm Thế Nhân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/12/1983
Nơi sinh: An Nhơn - Bình Định
Quê quán An Nhơn - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí Chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Materials - Mechanics - Structures; Tại: University of Reims Champagne-Ardenne, CH Pháp
Dạy CN: Cơ khí chế tạo máy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 10/2006 - 01/2010: Giảng dạy tại Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- 02/2010 - 01/2012: Học Thạc sỹ tại trường ĐH Dongguk, Seoul, Hàn Quốc.
- 02/2012 - 02/2016: Giảng dạy tại Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- 03/2016 - 01/2020: Nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Pháp.
-01/2020 đến nay: Giảng viên Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC.. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên: Nguyễn Phạm Thế Nhân, Trần Minh Thông, Trần Phước Thanh. Mã số: T2014-02-119-KN40.6. Năm: 2015. (Dec 21 2015 3:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế tối ưu khối lượng kết cấu cơ khí sử dụng thuật toán di truyền và thuật toán tối ưu bầy đàn. Chủ nhiệm: Nguyễn Phạm Thế Nhân. Mã số: T2013 – 02 – 64. Năm: 2013. (Dec 21 2015 3:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo thân dao phay ghép mảnh bằng công nghệ CAD/CAM/CNC. Tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Minh Thông, Trần Phước Thanh, Nguyễn Phạm Thế Nhân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 9(94).2015. Trang: 59-63. Năm 2015. (Dec 21 2015 3:26PM)
[2]Bài báo: Optimal weight design for Truss structures using genetic algorithm and particle swarm optimization.. Tác giả: Nguyễn Phạm Thế Nhân. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa. Số: VCCA-2013. Trang: 907-914. Năm 2013. (Dec 21 2015 3:17PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Characterisation and Numerical Modelling of the Effect of Cold Rolling on the Nanoindentation Response of Pure Zinc Grains. Authors: Nguyen, P. T. N., F. Abbes, B. Abbes, J. S. Lecomte, and C. Schuman. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 540(1). Pages: 1–8. Year 2019. (May 9 2020 9:48PM)
[2]Presentations: Experimental Characterisation and Numerical Modelling on the Nanoindentation Response of Pure Zinc Grains. Authors: Nguyen, P.T.N. Journée thématique "Simulation Numérique en Mécanique ». Pages: Metz, France. Year 2019. (May 9 2020 10:01PM)
[3]Article: Orientation-Dependent Response of Pure Zinc Grains under Instrumented Indentation: Micromechanical Modeling. Authors: Nguyen, P.T.N., F. Abbès, B. Abbès, and Y. Li. Lecture Notes in Mechanical Engineering. No: PartF3. Pages: 157–169. Year 2018. (May 9 2020 9:44PM)
[4]Article: The Evaluation of the Interaction Between Human Buttocks Thighs and Wheelchair Seat Cushion to Prevent Pressure Ulcers Using Finite Element Analysis. Authors: H-T. Bui, P. Lestriez, Nguyen P. T-N, L-V. Nguyen, Q-B. Tao, K. Debray, H-V.T. Nguyen and R. Taiar. Advances in Intelligent Systems and Computing. No: ISSN: 2194-5357. Pages: 904-910. Year 2018. (May 9 2020 9:53PM)
[5]Presentations: Computational and experimental investigation of nanoindentation patterns and deformation mechanisms in pure zinc polycrystal. Authors: Fazilay Abbès, Jean-Sébastien Lecomte, Nguyen P.T. Nhan and Boussad Abbès. (Keynote Conference) The Sixth International Indentation Workshop. Pages: 1-6 July 2018. Year 2018. (May 9 2020 9:58PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp tính
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 Ngành CTM và CĐT  Trường ĐH Bách khoa
[2]Thiết kế trên máy tính
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Ngành CTM và CĐT  Trường ĐH Bách khoa
[3]Thiết kế dây chuyền sản xuất
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2009 Ngành Chế tạo máy  Trường ĐH Bách khoa
[4]Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt.
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2007 Ngành Chế tạo máy  Trường ĐH Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn