Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,929

 Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập bằng phần mềm thủy lực 1 chiều – áp dụng cho công trình đập dâng Định Bình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 7(128).2018;Từ->đến trang: 38-41;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vào mùa mưa lũ, sự mất an toàn về công trình hồ đập có thể gây ra hậu quả hết sức nặng nề cho cơ sở hạ tầng, tài sản và tính mạng của người dân sống ở hạ du công trình. Bài báo này tập trung nghiên cứu mô phỏng vỡ đập hồ chứa theo các kịch bản khác nhau, áp dụng cho công trình hồ chứa nước Định Bình. Với dung tích chứa khoảng 226 triệu mét khối nước, Định Bình là công trình hồ chứa lớn nhất tỉnh Bình Định, có khả năng cung cấp nước tưới cho hơn 30.000 hecta đất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 800.000 người. Công trình hồ chứa Định Bình nằm trên thượng nguồn sông Kôn nên thường xuyên phải hứng chịu nhiều trận lũ lớn, do đó sự thiếu chính xác trong vận hành sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho công trình này. Bởi vậy, kết quả từ nghiên cứu này là cơ sở để đưa ra các cảnh báo cho người dân và chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố vỡ đập
ABSTRACT
In flood season, the unsafety of dams and reservoirs may significantly affect human life, property of residents and the infrastructure in river downstream basins. This paper focuses on using hydraulic model MIKE 11 (produced by DHI) for dambreak simulation with many different scenarios for a case study in Dinh Binh reservoir. With capacity of about 226 million cubic metres of water, Dinh Binh is the largest reservoir in Binh Dinh province, providing water for irrigation for more than 30.000 ha and supply water for 800.000 people.Located upstream of Kon river system, this area is frequently affected by major floods, and the inaccuracy in reservoir operation may lead to the failure of this construction. Therefore, the results are important documents in order to give timely warnings for local residents and authorities to minimize losses in case of dambreak.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn