Nguyễn Quang Tân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,287

 
Mục này được 18397 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Tân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/10/1979
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Đại Học Kỹ Thuật Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Tự Động Hóa; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Dạy CN: Tự Động Hóa
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 02 Mỹ Đa Đông 7, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn,TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 241305; Mobile: 0903518978
Email: nqtan@dut.udn.vn;nqtbkdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2001 - 2003: Nhân viên kỹ thuật thiết bị y tế - Công ty Năm Châu - TP. HCM
Từ 2003 - nay: Công tác tại phòng thí nghiệm Tự Động Hóa - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn