Nguyễn Quang Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,181

 
Mục này được 22851 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/01/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Tổ chức hành chính ; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Dạy CN: Kinh tế xây dựng và quản lý dự án
Lĩnh vực NC: Xây dựng bền vững, Mô hình tối ưu, Quản lý tiến độ xây dựng
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp - B1, Tiếng Anh - Toiec (635) theo thang năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam
Địa chỉ liên hệ: 47 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236373869; Mobile: 0914048893
Email: nqtrung@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2005 - 10/2006: Giảng viên tập sự tại bộ môn kinh tế xây dựng, Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 10/2006 - 10/2007 : Giảng viên khoa Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 10/2006 - 10/2009 : Học cao học ngành Xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội
Từ 10/2007 - 12/2014: Giảng viên khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 11/2007 – 04/2014 : Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ 1/2015 - 03/2020 : Giảng viên, phó trưởng khoa Quản lý Dự án, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
03/2020 - nay: Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Từ năm 2016 - 2022: Nghiên cứu sinh ngành Quản lý Xây dựng, khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá khả năng chịu lực của cột ống thép nhồi bê tông sử dụng các loại bê tông có cường độ khác khau. Chủ nhiệm: Ngô Ngọc tri. Thành viên: Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Mã số: B2020-DNA-04. Năm: 2022. (Oct 11 2022 9:05PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm cường độ chịu nén của bê tông bọt hướng đến phát triển bền vững. Chủ nhiệm: Ngô Ngọc tri. Thành viên: Ngô Ngọc Tri, Nguyễn Quang Trung, Trương Ngọc Sơn. Mã số: T2019-02-37. Năm: 2020. (Aug 2 2021 6:51AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng mô hình dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo và tiến hóa bầy đàn cho hỗ trợ ra quyết định tối ưu hỗn hợp vật liệu đáp ứng các tiêu chuẩn công trình xanh của công trình xây dựng tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Thành viên: Phạm Anh Đức, Trương Quỳnh Châu. Mã số: B2018-ĐN02-47. Năm: 2020. (May 26 2021 5:52AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình dựa trên thuật toán tiến hóa để tối ưu hóa diện tích tấm pin năng lượng mặt trời nhằm giảm thiểu năng lượng tiêu thụ trong các toà nhà văn phòng tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Mã số: T2019 – 02 - 59. Năm: 2020. (May 26 2021 5:55AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất mô hình Quản lý Dự án theo NĐ59/2015 nhăm đảm bảo tiến độ thi công trong quá trình Xây dựng ở Việt Nam hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Mã số: T2016-02-37. Năm: 2016. (Mar 17 2017 2:28PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Đề xuất tiến độ thi công có xét đến ảnh hưởng của phương thức thanh toán trong hợp đồng xây dựng nhăm hạn chế nhu cầu sử dụng nguồn vốn lưu động của nhà thầu. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang TRung. Mã số: T2015 – 02 - 119. Năm: 2015. (Jan 18 2016 8:37AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương pháp cấy thép vào bê tông thay thế cho thép chờ khi thi công tầng hầm nhà cao tầng. . Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Mã số: T2012-02-50. Năm: 2012. (Apr 2 2015 10:57AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng các thiết bị quan trắc trong phòng ngừa sự cố khi thi công tầng hầm. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Mã số: T2010-02-91. Năm: 2010. (Apr 2 2015 9:01AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu Xây dựng bền vững tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng. Số: 5/2019. Trang: 77-83. Năm 2019. (Jun 13 2019 3:40PM)
[2]Bài báo: XÂY DỰNG BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN. Tác giả: Trương Quỳnh Châu, Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long. Tạp chí Xây dựng. Số: Tập 09/2017. Trang: 206 - 210. Năm 2017. (Dec 2 2017 10:11AM)
[3]Bài báo: ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XANH TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng. Số: 09/2017. Trang: 211 - 215. Năm 2017. (Dec 2 2017 10:09AM)
[4]Bài báo: NHẬN THỨC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG TRÌNH XANH CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Trương Quỳnh Châu, Phan Thị Như Quỳnh, Trần Văn Thành, Mạc Thị Vy. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 11(120).2017 Quyển 3. Trang: 101 - 105. Năm 2017. (Nov 16 2017 2:13PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. Tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Nguyễn Quang Trung. Tạp chí ĐHĐN. Số: số 1 [98] Q1. Trang: 98-103. Năm 2016. (Sep 14 2016 11:15PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thuật toán thông minh siêu khám phá tiến hóa để đánh giá các ứng dụng dự báo trong kỹ thuật xây dựng. Tác giả: Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Nguyễn Quang Trung. Hội thảo ATCESD 2015. Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 243-254. Năm 2015. (Sep 14 2016 11:14PM)
[7]Bài báo: Đề xuất sử dụng các thiết bị quan trắc nhằm phát hiện sớm sự biến dạng của nền đất trong quá trình thi công tầng hầm. Tác giả: Phan Quang Vinh, Nguyễn Quang Trung. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 4(45). Trang: 288 - 293. Năm 2011. (Sep 15 2016 9:46PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: BIM to BEM Transition for Optimizing Envelope Design Selection to Enhance Building Energy Efficiency and Cost-Effectiveness. Authors: Ngoc-Son Truong, Duc Long Luong*, and Quang Trung Nguyen. energies (SCIE - Q1). No: 16. Pages: 1 - 24. Year 2023. (May 14 2023 3:30PM)
[2]Article: Axial strength prediction of steel tube confined concrete columns using a hybrid machine learning model. Authors: Ngoc-Tri Ngo, Hoang An Le, Quang-Trung Nguyen.. Structures (SCIE - Q1). No: 36. Pages: 765 - 780. Year 2022. (Feb 19 2022 9:02AM)
[3]Article: Building a Decision-Making Support Framework for Installing Solar Panels on Vertical Glazing Façades of the Building Based on the Life Cycle Assessment and Environmental Benefit Analysis. Authors: Duc Long Luong, Quang Trung Nguyen, Anh Duc Pham, Quynh Chau Truong and Minh Quan Duong.. energies (SCIE - Q2). No: 13, 2376. Pages: doi:10.3390/en13092376. Year 2020. (Jun 15 2020 2:11PM)
[4]Article: Developing an Optimisation Model of Solar Cell Installation on Building Facades in HighRise Buildings – A Case Study in Viet Nam. Authors: Quang Trung Nguyen, Duc Long Luong, Anh Duc Pham, and Quynh Chau Truong. GMSARN International Journal (Scopus Q4). No: ISSN:1905-9094. Pages: Volume 15, Number 1, March 2021, 44-49. Year 2020. (Apr 22 2020 3:38PM)
[5]Article: Hybrid machine learning for predicting strength of sustainable concrete. Authors: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo, Quang-Trung Nguyen & Ngoc-Son Truong. Soft Computing (SCIE - Q1). No: March 2020. Pages: 77-83. Year 2020. (Apr 22 2020 8:48PM)
[6]Article: The Development of a Decision Support Model for Eco-Friendly Material Selection in Vietnam. Authors: Anh-Duc Pham, Quang Trung Nguyen, Duc Long Luong, and Quynh Chau Truong. Sustainability (SCIE - Q2). No: Apr, 2020. Pages: 41-52. Year 2020. (Apr 22 2020 8:54PM)
[7]Article: Predicting Compressive Strength of High Performance Concrete Using Metaheuristic-Optimized Least Squares Support Vecter Regression. Authors: Anh-Duc Pham; Nhat-Duc Hoang; Quang-Trung Nguyen. ASCE Journal of computing in Civil Engineering (SCI-Q1). No: 06015002. Pages: 01-04. Year 2015. (Apr 14 2016 8:21AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 13 2019 3:36PM)
[1]Giáo trình Kinh tế Xây dựng Chủ biên: Phạm Anh Đức. Đồng tác giả: Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Thị Minh Trúc, Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật Hệ Thống công trình
Ngành: Xây dựng
 2020 Sinh viên ngành Quản lý Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Quản lý hệ thống MEP
Ngành: Xây dựng
 2020 Sinh viên ngành Quản lý Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[3]Kỹ Thuật Thi công
Ngành: Xây dựng
 2009 - SInh viên ngành Kinh tế Xây dựng & Quản lý Dự án  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2006 Sinh viên khối ngành Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn