Nguyễn Thị Ái Lành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17610 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Ái Lành
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/11/1988
Nơi sinh: Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam
Quê quán Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kĩ thuật sản xuất công nghiệp; Tại: Grenoble INP
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kỹ Thuật sản xuất công nghiệp; Tại: Đại học Grenoble Alpes
Dạy CN: Cơ điện tử
Lĩnh vực NC: Hệ thống sản xuất công nghiệp Tối ưu hóa năng lượng hệ thống sản xuất
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường đại học sư phạm kĩ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0962731041
Email: ntalanh@ute.udn.vn; ailanh1988@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2006-2010:Sinh viên PFIEV, chuyên ngành sản xuất tự động, Đại học bách khoa Đà Nẵng
2010-2012:Sinh viên tại trường Genie Industrielle, Grenoble INP, cộng hòa Pháp
2012-2016: Nghiên cứu sinh tại laboratory G-SCOP, Đại học Grenoble Alpes, Pháp
01/2018-nay: giảng viên khoa cơ khí, Đại học Sư phạm kĩ thuật, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của máy gia công CNC. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Lành. Mã số: T2018-06-102. Năm: 2019. (Oct 2 2019 8:53AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluating energy efficiency of production machine. Authors: Nguyen Thi Ai Lanh, Tran Le Nhat Hoang, Paris Henri, Mathieu Museau. Applied mechanics and materials. No: 889. Pages: 580-587. Year 2019. (Oct 2 2019 8:57AM)
[2]Article: Evaluating energy efficiency of production machine. Authors: Nguyen Thi Ai Lanh, Tran Le Nhat Hoang, Paris Henri, Mathieu Museau. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development, 18-19 May 2018, Danang, Vietnam. No: Vol 2. Pages: 562-569. Year 2018. (May 18 2018 10:30AM)
[3]Article: Design methodology for energy efficientcy of production system. Authors: Thi Ai Lanh Nguyen, Mathieu Museau, Henri Paris. Research in Interactive Design : Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufacturing. No: Vol 4. Pages: 466-471. Year 2014. (Feb 27 2018 9:07AM)
[4]Article: Design methodology for energy efficiency of production system. Authors: Thi Ai Lanh Nguyen, Mathieu Museau, Henri Paris. IDMME - Virtual Concept – Improve - Ingegraf 2014, Toulouse, Pháp. No: 2014. Pages: 00. Year 2014. (Feb 27 2018 10:44AM)
[5]Article: Méthodologie de (re)conception de l’outil de production pour minimiser sa consommation d’énergie. Authors: Thi Ai Lanh Nguyen, Mathieu Museau, Henri Paris. 21ème Congrés Français de Mécanique CFM 2013, Bordeaux, Pháp. No: 21. Pages: Cdrom. Year 2013. (Feb 27 2018 9:11AM)
[6]Article: Evaluating energy consumption of production system. Authors: Thi Ai Lanh Nguyen, Mathieu Museau, Henri Paris. SLIM, Proceeding of the 3rd international conference on sustainable life in manufacturing, Tuyap, Istanbul, Thổ Nhĩ Kì. No: 3. Pages: 115-119. Year 2012. (Feb 27 2018 9:09AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn