Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu quy trình sản xuất cao linh chi và nước giải khát từ nấm linh chi
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Bich Hang , Cao Ngoc Luong , Ngo Thi Thanh Huong , Dang Duc Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Vol.49, N0. 6A;Từ->đến trang: 198-203;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nấm Linh chi (Ganoderma Lucidum) là một loại dược liệu quý. Tuy nhiên, việc chế biến các sản phẩm từ nấm linh chi ở Việt Nam hãy còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nấm linh chi ngày càng cao. Nghiên cứu này nhằm đưa ra một quy trình sản xuất nước giải khát linh chi và cao linh chi thuận tiện cho người sử dụng. Chúng tôi tiến hành rửa sạch, cắt nhỏ Linh chi sau đó trích ly bằng nước ở các nhiệt độ và thời khác nhau. Để có sản phẩm là cao Linh chi, nước chiết Linh chi được điều chỉnh nồng độ chất khô (Bx) bằng cách phối trộn với mật ong và đường sau đó đem đi cô đặc rồi thanh trùng. Để có sản phẩm là nước giải khát linh chi thì chúng tôi tiến hành phối trộn dịch chiết với đường và mật ong sau đó nâng nhiệt, rót chai rồi thanh trùng. Thông qua việc đánh giá các chỉ tiêu hóa sinh và cảm quan, chúng tôi đã tìm ra các chế độ tối ưu cho quy trình sản xuất.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
Lingzhi (Ganoderma lucidum) is a very valuable medicinal herb. However, the processing of products from Lingzhi in Vietnam is still limited and does not meet the consumption demand of the society. This study aims to establish proper producing processes of beverage and concentrate from Lingzhi. We washed and chopped Ganoderma, then extracted it with water at different temperature and time. For the production of concentrated Lingzhi, the extracted juice was adjusted for the dissolved solid content (Bx measurement) by being mixed with honey and sugar, then was concentrated and sterilized using heat. In order to produce Lingzhi beverage, we mixed the extracted juice with sugar and honey, then cooked the mixture with the sterilization step followed. Using the measurements of biological indicators and the sensory assessment of the products, we have identified optimum conditions for the production procedures
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn