Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của nấm trân châu (Agrocybe aegerita) tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 151. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến khả năng phân lập và nhân giống nấm linh chi (Ganoderma lucidum) tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng , Võ Châu Tuấn , Nguyễn Ngọc Thuận. Kỉ yếu hội nghị nấm học: Nghiên cứu và ứng dụng tại khu vực phía Nam năm 2014
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Lần II. Trang: 51. Năm 2014.
(Jul 6 2015 11:53PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu quy trình sản xuất cao linh chi và nước giải khát từ nấm linh chi. Tác giả: Nguyen Thi Bich Hang , Cao Ngoc Luong , Ngo Thi Thanh Huong , Dang Duc Long . Tạp chí Khoa học và công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Vol.49, N0. 6A. Trang: 198-203. Năm 2011.
(Jul 6 2015 11:24PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu quy trình tách chiết tinh dầu sả và so sánh các chỉ số lí hóa của tinh dầu sả với các loại tinh dầu khác . Tác giả: Phan Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Hằng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội nghị khoa học trường Cao đẳng Đức Trí. Số: Lần thứ III. Trang: 8-13. Năm 2011. (Oct 22 2015 12:12AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu quy trình chế biến nấm bào ngư sấy tẩm gia vị. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng, Huỳnh Thị Nghĩa. Kỉ yếu hội nghị khoa học trường Cao đẳng Đức Trí
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Lần II. Trang: 21-29. Năm 2011.
(Jul 6 2015 11:46PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn