Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến khả năng phân lập và nhân giống nấm linh chi (Ganoderma lucidum) tại thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng , Võ Châu Tuấn , Nguyễn Ngọc Thuận
Nơi đăng: Kỉ yếu hội nghị nấm học: Nghiên cứu và ứng dụng tại khu vực phía Nam năm 2014
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Lần II;Từ->đến trang: 51;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) là một loại thảo dược quý và được xếp trên cả Nhân Sâm. Tác dụng của Linh chi là phòng và trị nhiều loại bệnh như huyết áp, tim mạch, gan, thận, suy nhược thần kinh... Tuy nhiên, ở nước ta, nguồn giống để cung cấp cho sản xuất còn hạn chế và chưa ổn định cả về số lượng và chất lượng. Chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến quá trình phân lập và nhân giống nấm Linh Chi tại thành phố Đà Nẵng . Kết quả cho thấy, quả thể nấm Linh Chi được khử trùng bằng cồn 700 và javel 30% thì tỉ lệ mẫu sống tương đương nhau và cao nhất trên môi trường MT0.1 (Agaricus) sau 10 ngày nuôi cấy. Môi trường tốt nhất để nhân giống cấp I là MT1.3 (Môi trường thạch – khoai tây – 10% dịch chiết cà rốt) . Môi trường MT2.1 ( lúa luộc) và MT2.2 (ngô luộc) thích hợp cho quá trình nhân giống cấp II. Giống cấp II được trồng thử nghiệm cho kết quả hệ sợi phát triển tốt, quả thể đạt chất lượng, nấm trồng ít bị nhiễm vi sinh vật
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Ganoderma is a kind of rare medicinal herbs and reviewed higher than ginseng. The effect of Ganoderma is treatment disseases such as hypertension, heart, liver, kidneys, nervous reakdown, depression. However, to provide seed production is limited and not stable in quantity and quality. We Studied the influence of media to the isolation and breeding reishi mushroom (Ganoderma lucidum) in Da Nang. The study results showed Ganoderma fruit body is sterilized by 30% alcohol and javel 70% have the same survival rate and highest in media MT0.1 (Agaricus) after 10 days of culture. The best medium for process level I is MT1.3 (Agar - potato - carrot extract 10%). The media MT2.1 (boiled rice) and MT2.2 (boiled corn) were suitable for the multiplication process level II. Level II seed was planting test developed better fiber systems with less microbial infection and fruiting bodies achieve quality
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn