Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu quy trình tách chiết tinh dầu sả và so sánh các chỉ số lí hóa của tinh dầu sả với các loại tinh dầu khác
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Hằng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học trường Cao đẳng Đức Trí; Số: Lần thứ III;Từ->đến trang: 8-13;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tinh dầu sả hiện nay là một sản phẩm khá phổ biến trên thị trường. Nó có những công dụng như chữa đầy bụng, thuốc xông giải cảm, chữa phù nề chân, làm sạch gàu và làm bóng mượt tóc, dùng trong ngành y học, mỹ phẩm và một số lĩnh vực khác. Thường người ta sử dụng những phương pháp cổ truyền đơn giản để chiết tinh dầu ra khỏi nguyên liệu của nó. Chính vì thế mà năng suất không cao và chưa tận dụng triệt để nguyên liệu sả. Đây được xem là phương pháp tốt hơn bởi phương pháp này đã nâng cao được hiệu suất chiết tách và hạn chế được sự biến tính của các thành phần trong tinh dầu. Phương pháp chưng cất hơi nước lôi cuốn thu được hàm lượng tinh dầu sả là 0,5731%, với các chỉ số hóa lý: Chỉ số acid 14,02; chỉ số xà phòng 24,40; chỉ số este 10,38; chỉ số Iôt 4,25
ABSTRACT
Lemongrass essential oil is now a very popular product on the market. It has some uses such as treating indigestion, feeling inhalant solution, cure swelling legs, clean shiny hair and dandruff, for use in medicine, cosmetics and some other areas. People often use traditional methods to extract essence from material. Consequently, the productivity is not high and the material is not fully exploited. Therefore, we investigated extract citronella oil by means of steam drawn. This is considered a better method because it helps increase the productivity of extracting and limit the change of property of components in the essence. Steam distillation method is attractive for citronella oil content is 0,5731%, with the index management index acid 14,02; soap index 24,40; index ester 10,38; iodine index of 4,25.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn