Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của nấm trân châu (Agrocybe aegerita) tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 151;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nấm trân châu (Agrocybe aegerita) là một loại nấm ăn có vị ngọt đậm đà, ngon và đặc biệt nấm có mùi thơm hấp dẫn. Đây là loại nấm có hàm lượng dinh dưỡng và dược tính cao, có lợi cho sức khỏe. Nó có chứa đầy đủ các acid amin cần thiết đặc biệt là lysine chiếm hàm lượng cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn được môi trường MT1.2 (PDA +10% nước dừa) có hệ sợi phát triển tốt được sử dụng cho phân lập và giữ giống gốc. Trong quá trình nhân giống cấp I, môi trường MT2.2 (PDA +10% nước dừa) cho kết quả tốt nhất với hệ sợi phát triển tốt, dày, đồng nhất. Môi trường MT3.1 (thóc luộc + 1% bột nhẹ) và MT3.2 (ngô luộc + 1% bột nhẹ) dùng làm môi trường nhân giống cấp II. Môi trường MT4.2 (rơm 30% + mùn cưa 52.2%, + cám gạo 8% + cám bắp 8% + 0.8% MgSO4 + 1% CaCO3) được dùng để trồng nấm, sợi nấm sinh trưởng tốt, nấm ít bị nhiễm vi sinh vật và năng suất sinh học đạt 35%.
ABSTRACT
Agrocybe aegerita is a kind of mushroom with sweet flavor, good taste and especially attractive. fragrance This mushroom strain is considered as a product of high nutritional value and medicinal properties which are very good for health. It is rich in all kinds of essentials amino acid, especially lysine. In this investigation, we have selected the medium MT1.2 (PDA+ 10% coconut water) which develops better fiber system with less microbial infection. During the process of multiplication level I, the medium MT2.2 (PDA+ 10% coconut water) has brought about good results with the best fiber system development. The medium MT3.1 (boiled rice+1% CaCO3) and MT3.2 (boiled corn + 1% CaCO3) is suitable for the multiplication process level II.The medium MT4.2 (30% paddy straw + 52,2 % sawdust + 8% corn bran + 8% rice bran+ 0.8% MgSO4 + 1% CaCO3) is used to grow this kind mushroom with less microbial infection and biological efficiency of 35%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn