Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống và trồng nấm bào ngư vàng (Pleurotus citrinopileatus) tại Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Bích Hằng; Thành viên:  Trần Ngọc Sơn
Số: T2015-03-09 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Tự nhiên

- Môi trường PDA+ (PDA + pepton + cao nấm men) và PDAR (PDA + dịch chiết rơm rạ) được dùng làm môi trường nhân giống cấp I.
- Môi trường thích hợp để nhân giống cấp II là MT2.1 (thóc 98,5%, CaCO3 1,5%) và MT2.2 (que sắn 93,5%, CaCO3 1,5%, cám gạo 2%, bột ngô 3%).
-  Giống nấm bào ngư vàng được trồng thử nghiệm trên môi trường mùn cưa cao su cho năng suất sinh học đạt 28,9%. Sản phẩm nấm thu hoạch có màu vàng đặc trưng, thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao
- Thu được sinh khối nấm trên môi trường lỏng là PDG cải tiến + dịch chiết cám gạo, khối lượng sinh khối tươi thu được: 11,85g, sinh khối khô: 1,72g/ 125ml dung dịch
- Bước đầu khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng oxi hóa của nấm bào ngư vàng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn