Nguyễn Thị Bảo Trâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,375,799

 
Mục này được 19631 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Bảo Trâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/07/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử viễn thông; Tại: Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Information & Communication Engineering; Tại: Inha University
Lĩnh vực NC: VLSI and SOC architecture design for digital signal processing and communication systems
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3733329; Mobile: 
Email: ntbtram@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 12/2012: Giảng viên tại khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và hoàn thiện bộ thí nghiệm vi điều khiển 89C51 nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên khoa Vật lý - ĐHSP - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bảo Trâm. Thành viên: . Mã số: T2013-03-10. Năm: 2013. (Apr 24 2014 9:47AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: High-Speed Low-Complexity MDF Hardware Architecture for Mixed-Radix FFT Computation. Tác giả: Nguyen Thi Bao Tram, Taesang Cho, and Hanho Lee
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. IEIE 2015 Fall Conference, Wonju, Korea. Số: N/A. Trang: N/A. Năm 2015. (Nov 24 2015 2:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Efficient Four-way Row-splitting Layered QC-LDPC Decoder Architecture. Authors: Tram Thi Bao Nguyen, Hanho Lee. 2018 International SoC Design Conference (ISoCC2018), Daegu, Korea. No: ISoCC2018. Pages: 210-211. Year 2018. (Dec 4 2018 6:38PM)
[2]Article: An Area-Efficient Half-Row Pipelined Layered LDPC Decoder Architecture. Authors: Sabooh Ajaz, Tram Thi Bao Nguyen, Hanho Lee. Journal of Semiconductor Technology and Science (JSTS). No: 17. Pages: 845-853. Year 2017. (Dec 4 2018 6:37PM)
[3]Article: High-Throughput Low-Complexity Mixed-Radix FFT Processor using a Dual-Path Shared Complex Constant Multiplier. Authors: Tram Thi Bao Nguyen and Hanho Lee. Journal of Semiconductor Technology and Science (JSTS). No: 17. Pages: 101-109. Year 2017. (Dec 4 2018 6:42PM)
[4]Article: Shared CSD Complex Constant Multiplier for Parallel FFT Processors. Authors: Tram Thi Bao Nguyen and Hanho Lee. International SoC Design Conference (ISoCC2015), Gyeongju, Korea. No: ISoCC2015. Pages: 27-28. Year 2015. (Nov 24 2015 2:32PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] 특허:이중 경로 공유 기법을 이용한 고속 저 복잡도의 혼합 기수 고속 푸리에 변환 장치 및 방법

 Khoa học công nghệ

 2017

 10-1711783

 Hàn Quốc

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn