Nguyễn Thị Diệu Hảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,922

 
Mục này được 13750 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Diệu Hảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/12/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Gia Lộc, Hải Hưng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ năng tiếng Anh, luyện âm, biên - phiên dịch, tiếng Anh nâng cao
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K368/54 Hoàng Diệu - Phường Bình Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011 - 2012: tham gia chương trình đào tạo giảng dạy tại bang Minnesota, Hoa Kỳ
2013 - 2015: Học thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
2014 - 05/2016: Giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại khoa Quốc tế học
2016 - 2017: Học Master of Education tại trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ
2017 đến nay: Giảng viên tại khoa Quốc tế học
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CÁC ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP CỦA CÁC QUẢNG CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN. Số: 4(101).2016. Trang: 63. Năm 2016. (Aug 29 2018 8:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn