Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,172

 Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng”
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Trần Thị Ân, Nguyễn Văn Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 03;Từ->đến trang: 230 - 237;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thành phố Đà Nẵng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình 25,90C. địa hình phía tây là đồi núi, có các nhánh núi cấu tạo đá macma chạy vắt ngang và đâm ra biển với đặc điểm vỏ phong hóa dày và bở vụn. Lượng mưa trung bình 2500mm/năm. những chỉ số địa hình và khí hậu này đem lại nhiều nguy cơ trượt lở.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Da Nang City has a tropical monsoon climate, the average temperature 25,9 C. Western terrain is mountainous, with branches formed magma mountain running transverse and crashed into the sea with the crust characteristics of wires and chips. Rainfall average 2500mm/year. Topographic and climatic indicators bring more risk of landslides.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn