Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ntdieu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,654,602

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở tp Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái đinh cư. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân, Trương Phước Minh. Kỉ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2012. Số: 02. Trang: 222- 2222 quyển 4. Năm 2012. (Dec 28 2012 8:44PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Trần Thị Ân, Nguyễn Văn Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 03. Trang: 230 - 237. Năm 2012.
(Dec 28 2012 8:11PM)
[3]Bài báo: ”Ứng dụng công nghệ GIS phân vùng chất lượng nước vịnh Vịnh Cửa Lục tỉnh Quảng Ninh”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Phương Thanh
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 04. Trang: 154 - 160. Năm 2012.
(Dec 28 2012 8:17PM)
[4]Bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai và giải pháp ứng phó cho khu vực thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu. Tạp chí Khoa học và giáo dục số 2, ĐHSP. Số: 2012. Trang: 1113-1116. Năm 2012. (Dec 28 2012 8:31PM)
[5]Bài báo: “Nghiên cứu nhiệt độ bề bặt đất thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM+". Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Trần Thị Ân. Kỉ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011. Số: 03. Trang: 14-21. Năm 2011. (Dec 28 2012 7:54PM)
[6]Bài báo: “Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng". Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2010. Số: 2. Trang: 73 - 77. Năm 2010. (Dec 28 2012 7:40PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí chất thải rắn thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: số 5 [40] quyển I. Trang: 1111-1113. Năm 2010. (Dec 28 2012 8:27PM)
[8]Bài báo: “Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Thị Diệu. Kỉ yếu hội thảo đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐHSP. Số: 01. Trang: 2344-2350. Năm 2010. (Dec 28 2012 8:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn