Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,195

 Rèn luyện kỹ năng thành lập bản đồ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho sinh viên khoa Địa lí – trường ĐHSP.
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Diệu; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2012 – 03 – 22 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn