Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,236,530

 Ứng dụng phương pháp đánh giá đất FAO vào điều kiện thực tế huyện Duy Xuyên , tỉnh Quảng Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Diệu
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2004- ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn