Nguyễn Thị Huyền Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,130

 
Mục này được 17674 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/02/1988
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật tàu thủy; Tại: Trường Đại học kỹ thuật tổng hợp Quốc gia Astrakhan
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Đóng tàu; Tại: ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Astrakhan
Dạy CN: Lý thuyết tàu
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: khoa Cơ Khí Giao thông, ĐH Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn