Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,263

 PHÂN TÍCH KHỚP DẺO BẬC HAI KHUNG THÉP PHẲNG BẰNG PHẦN TỬ ĐỒNG XOAY
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Đặng Xuân Lam, Nguyễn Tấn Hưng, Ngô Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 4;Từ->đến trang: 93-96;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phần tử dầm-cột đồng xoay trong nghiên cứu này sử dụng hàm ổn định lấy từ lời giải giải tích của phương trình vi phân cân bằng viết cho cấu kiện chịu tải đầu mút để xét đến tác động phi tuyến hình học do sự tương tác giữa lực dọc và mô-men uốn ở mức độ cấu kiện. Tác động phi tuyến vật liệu được kể đến bằng cách áp dụng mô hình khớp dẻo. Ưu điểm của việc sử dụng phần tử đồng xoay-khớp dẻo này là chỉ cần sử dụng một hoặc hai phần tử cho một cấu kiện là có thể mô phỏng chính xác ứng xử phi tuyến, do đó hiệu quả tính toán cao hơn nhiều so với phương pháp phần tử hữu hạn cần chia nhỏ cấu kiện thành nhiều phần tử. Một chương trình máy tính viết bằng MATLAB được phát triển để giải phương trình cân bằng phi tuyến bằng kỹ thuật giải lặp gia tăng Newton-Raphson đầy đủ. Để kiểm tra độ chính xác và hiệu quả tính toán của chương trình, kết quả phân tích được so sánh với các kết quả có sẵn trong các tài liệu chuyên ngành. Thông qua các ví dụ số, chương trình đề xuất được chứng minh là một công cụ đáng tin cậy và hiệu quả trong việc tiên đoán ứng xử kết cấu của khung thép.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
The co-rotational beam-column element in this research uses stability functions derived from the closed-form solution of equilibrium differential equation of a member under end forces in order to include the geometric nonlinearity caused by the interaction between axial force and bending moment at member level. The material nonlinearity is captured by using the plastic-hinge model. The advantage of employing this co-rotational element is that it can accurately capture the nonlinear effects by modeling one or two elements per member, and hence this leads to a high computational efficiency compared to that of the finite element method. A computer program written by MATLAB is developed to solve the nonlinear equilibrium equations by using a full Newton-Raphson incremental-iterative solution scheme. It is verified for accuracy and computational efficiency by comparing the predictions with other results available in the literature. Through a variety of numerical examples, the proposed program proves to be a reliable and efficient tool in predicting structural behavior of steel frames.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn