Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,355

 PHÂN TÍCH KHỚP THỚ KHUNG THÉP PHẲNG BẰNG PHẦN TỬ ĐỒNG XOAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Đặng Xuân Lam, Ngô Trường Lâm Vũ, Nguyễn Tấn Hưng, Ngô Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 11;Từ->đến trang: 61-65;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày một phần tử đồng xoay khớp thớ có thể mô phỏng các tác động bậc hai, sự chảy dẻo và ứng suất dư của kết cấu khung thép phẳng chịu tải trọng tĩnh. Lời giải giải tích của phương trình vi phân cân bằng của cấu kiện dầm-cột chịu lực dọc và mô-men đầu mút được dùng để trình bày chính xác tác động bậc hai trong bối cảnh đồng xoay. Tác động của sự thay đổi chiều dài do sự uốn cong của phần tử khi chịu lực cũng được kể đến khi thành lập công thức. Phương pháp khớp dẻo thớ được dùng để mô phỏng sự chảy dẻo dần dần của tiết diện hai đầu phần tử thông qua hệ số chảy dẻo đầu mút. Một chương trình phân tích kết cấu được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình Matlab dựa trên thuật toán giải phi tuyến Newton-Raphson và kết quả phân tích của nó được chứng minh là tin cậy qua các ví dụ số.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
This paper represents a co-rotational fiber-hinge element capable of modeling the second-order, plasticity and residual stresses effects of planar steel frames under static loads. The closed-form solution of the differential equilibrium equation of a beam-column member subjected to axial forces and bending moments at the ends is used to accurately represent the second-order effects in co-rotational context. The effect of change in element length due to the bending under loading is also considered in the formulation. The fiber-hinge method is used to model the gradual plastification of two sections at element ends through the end plasticity factor. A structural analysis program is developed by Matlab programming language based on Newton-Raphson nonlinear algorithm and its analysis results are proved to be reliable through some numerical examples.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn