Nguyễn Tín
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,540,998

 
Mục này được 34676 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tín
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  1982
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Địa kỹ thuật và Địa môi trường; Tại: Viện Công nghệ châu Á (AIT) – Thái Lan
Dạy CN: Cơ học đất (Soil Mechanics), Nền móng (Foundation).
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh van
Điện thoại: 841297; Mobile: 
Email: ngtin.gte@gmail.com; tn507@uowmail.edu.au
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2005 đến nay).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Factors Affecting the Kinked Steel Grid Reinforcement in MSE Structures. Authors: Tin N., Bergado D.T., Mai L.X.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. International Symposium on Geotechnical Engineering, Ground Improvement, and Geosynthetics for Sustainable Mitigation and Adaptation to Climate Change including Global Warming, Thailand. Year 2009. (Jan 1 2011 2:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn