Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,696

 Employment Transformation in the Vietnamese Economy in Light of the Lewis-Fei-Ranis Growth Model of A Labor-Abundant Economy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Nơi đăng: Journal of Economics and Development; Số: 16(3);Từ->đến trang: 49-67;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper studies structural changes in the Vietnamese economy during the reform era, with emphasis on the role of the manufacturing sector in employment generation. A stage-setting survey of analytical framework and empirical evidence of employment transformation in a labor-abundant economy in East Asia has enabled a statistical analysis of employment transformation in Vietnam over the two recent decades. The findings suggest that the manufacturing sector has shown an improved performance in attracting massive amounts of unskilled workers from agriculture. Within manufacturing, the private sector firms, in particular the foreign-invested enterprises, have been increasingly responsible for job creation, contributing to the gradual erosion of the dominant state enterprises.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn