Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế quốc tế
Ngành: Kinh tế học
 2007   
[2]Phương pháp định lượng trong kinh tế
Ngành: Kinh tế học
 2006 Sinh viên đại học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh doanh xuất nhập khẩu
Ngành: Khoa học quản lý
 1997 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn