Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,804,200

 Manufacturing exports and employment generation in Vietnam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Kiên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Southeast Asian Journal of Economics
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: Vol 3 (2);Từ->đến trang: 31-45;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
This study investigates the effect of export expansion on employment generation in the context of the market-oriented economic reform implemented in Vietnam since the early 1990s. Following a stage-setting survey of manufacturing performance and employment generation in the reform era, it undertakes an empirical analysis using a standard inter-industry input-output framework to examine the contribution of manufacturing exports to job creation, employing Input-Output tables for Vietnam in 2000 and 2007. The findings show that manufacturing exports created about seven million new jobs between 2000 and 2007 through direct effects on the manufacturing sector, as well as through spillover effects across sectors in the overall economy. In particular, export-oriented manufacturing contributed over half of the total increase in manufacturing employment during the period 2000-07.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn