Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,672,458

 Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra cho hoạt động xuất khẩu Thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Nơi đăng: Hội thảo khoa học- Phát triển Kinh tế tri thức trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa – Cơ hội và Thách thức đối với miền Trung
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2001
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn