Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,973,700

 Khảo sát thực nghiệm khu mậu dịch tự do ASEAN theo mô hình Gravity
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Nơi đăng: Hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn