Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,557

 Sự khác biệt về tiền lương giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trong ngành chế biến, chế tạo: Bằng chứng từ Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trung Kiên
Nơi đăng: Vietnam Economist Annual Meeting (VEAM 2014) and DEPOCEN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 1;Từ->đến trang: 120-35;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper examines the wage differentials between foreign invested enterprises (FIEs) and
domestic enterprises in Vietnamese manufacturing. An analysis is undertaken by means of
descriptive statistics and econometric investigation using a firm-level dataset from the
Enterprise Survey of Vietnam. It is shown that there has been a positive wage differential
between FIEs and domestic enterprises over the period 2000-09. More importantly, the FIE-domestic wage differentials are found to be significantly positive after accounting for
differences in capital intensity, size, firm location and industry features. Furthermore, statistical
evidence shows that these wage differentials narrowed over the period 2006-09.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn