Nguyễn Thị Lan Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,254,417

 
Mục này được 24996 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Lan Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/02/1987
Nơi sinh: Quảng Bình.
Quê quán Quảng Bình.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học; Tại: Đại học Queensland
Dạy CN: Vi sinh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0905416498
Email: nguyenthilanphuongsp@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 11/2009-02/2012: Giảng viên khoa Sinh - Môi trường, trường DDHSP, ĐHĐN
02/2012-08/2013: Học Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học tại trường ĐH Queensland, Úc
08/2013-nay: Giảng dạy tại khoa Sinh - Môi trường, trường DDHSP, ĐHĐN Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng phân giải hợp chất hữu cơ nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải từ khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương. Thành viên: Đỗ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn. Mã số: Đ2014-03-65. Năm: 2014. (Jun 29 2015 3:05PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng thực hành môn Vi sinh học đại cương bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương. Mã số: T2011-ĐN03-05. Năm: 2011. (Jun 29 2015 3:04PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn có hoạt tính sinh tổng hợp IAA (Indol Axetic Axit) và thăm dò ảnh hưởng của chúng đến khả năng nảy mầm của hạt từ đất phường Hòa Hiệp Bắc – Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương. Thành viên: . Mã số: T2010-03-12. Năm: 2010. (May 5 2011 8:12AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng phương pháp vi sinh vật để xác định kháng sinh tồn dư trong thực phẩm. Tác giả: Đoàn Thị Vân, Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Đắc Trường
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN. Số: 13(04). Trang: 38-43. Năm 2014. (Jun 29 2015 3:11PM)
[2]Bài báo: Xác định chủng vi khuẩn Bacillus sp. phân giải protein và thử nghiệm xử lý nước thải thủy sản. Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương, Đỗ Thu Hà. Tạp chí KHCN, ĐHĐN. Số: 11 (84). Trang: 108-112. Năm 2014. (Jun 29 2015 3:08PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen đạt kết quả xuất sắc trong học tập của trường Đại học Queensland, Úc. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn