Nguyễn Thị Minh Hỷ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,486,811

 
Mục này được 21374 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Minh Hỷ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/12/1973
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ phần mềm.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0989600305
Email: Minhy81199@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1997 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng môi trường tương tác người máy sử dụng văn phạm sản sinh ngôn ngữ giao tiếp phục vụ đào tạo và NCKH. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Minh Hỷ. Mã số: B2008-ĐN02-33. Năm: 2009. (May 19 2011 3:47PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải pháp kiểm tra tính đúng của văn phạm phi ngữ cảnh. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 94. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[2]Bài báo: Giải pháp tạo giáo trình điện tử bằng văn phạm phi ngữ cảnh. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hỷ . Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 33. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngôn ngữ hình thức và Otomat
Ngành: Công nghệ thông tin
 2006 Sinh viên đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[2]Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN
[3]Chương trình dịch
Ngành: Công nghệ thông tin
 1999 Sinh viên đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[4]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 1998 sinh viên đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN, Trường Đại học Kinh Tế - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn