Nguyễn Thị Nguyệt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 41790 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Nguyệt
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/10/1963
Nơi sinh: Ý Yên - Nam Định.
Quê quán Ý Yên - Nam Định.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1995; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: ĐHSP Hà Nội
Dạy CN: Giáo dục học, Giáo dục học mầm non, Giáo dục giới tính.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 56. Thanh Long, phường Thanh Bình, Quận Hải Châu - Thành phố Đà Năng
Điện thoại: 3733288; Mobile: +84905129015
Email: nguyet1567@yahoo.com; ntnguyet@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (1985–1995);

Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

Phó Trưởng Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến nay).


 Sách và giáo trình
(Dec 2 2012 8:36PM)(Dec 2 2012 8:36PM)
[1]Đánh giá trong giáo dục mầm non Chủ biên: Nguyễn Thị Nguyệt. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
[2]Sư phạm học tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Kim Thu. Nơi XB: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
  
 Khen thưởng
[1] Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Số: 6327/QĐ/TU. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dân số học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2013 Sinh viên các ngành cư nhân Công tác xã hội.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Giáo dục học tiểu học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Sinh viên Sư phạm Ngoại ngữ (chuyên ngành Sư phạm Anh văn tiểu học)  Trường Đại học Ngoại ngữ
[3]Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản
Ngành: Khác
 2009 Sinh viên khoa Tâm lí - Giáo dục (Cử nhân Tâm lí học và công tác xã hội)  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Đánh giá kết quả giáo dục tiểu học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2007 Sinh viên Đại học Tiểu học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Giáo dục học phổ thông
Ngành: Khoa học giáo dục
 2005 Sinh viên Sư phạm ngoại ngữ ( Tiễng Anh, Nga, Pháp, Trung)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ - ĐHĐN
[6]Giáo dục học mầm non
Ngành: Khoa học giáo dục
 2003 Sinh viên Đại học Sư phạm mầm non  Trường đại học Sư phạm và các trung tâm giáo dục thường xuyên
[7]Giáo dục học 1, 2
Ngành: Khoa học giáo dục
 2003 Sinh viên Đại học Sư phạm ( các ngành)  Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
[8]Giáo dục học đại cương
Ngành: Khoa học giáo dục
 1995 Sinh viên sư phạm Học viên Đại học mầm non
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn