Nguyễn Tri Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,342,631

 
Mục này được 20975 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Tri Phương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/02/1972
Nơi sinh: Hoà Vang - Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Chính sách công; Tại: Chương trình giảng dạy Fulbright
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Tri Phương - Giảng viên khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Đà Nẵng - 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 0905157898
Email: trphuongac@gmail.com;phuongnt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2003 đến 2010 Giảng dạy tại khoa Kế toán - Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Từ năm 2010 - đến 2012 Học tại chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulright - TPHCM
Từ năm 2012 đến nay: Khoa kế toán - Đại học Kinh tế - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Thẩm định dự án cấp nước Đà Nẵng 2012-2018. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn TRi Phương. Thành viên: Nguyễn Thúy Linh. Mã số: Đ2013-04-27. Năm: 2013. (Mar 28 2016 8:42AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐO LƯỜNG LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA DỰ ÁN CẤP NƯỚC - VẬN DỤNG TẠI DỰ ÁN MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG . Tác giả: Ths Nguyễn Tri Phương . Tạp chí khoa học kinh tế. Số: 3(01)/2015. Trang: 28-35. Năm 2015. (Mar 29 2016 2:49PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán Hành chính Sự nghiệp
Ngành: Kế toán
 2013   
[2]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2005   
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn