Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,809

 Mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng và tiêu thụ năng lượng: Nguyên cứu tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương
Nơi đăng: Policies and sustainable economic development - ICUEH2016; Số: ISBN: 978-604-922-418-8;Từ->đến trang: 129-146;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Recently, Vietnam is becoming an energy- dependent country. In spite of the important contribution of energy to Vietnam economic growth via import and industrial production, the increase in energy consumption also raise the concerns of resource scarcity, the overwhelming dependence on energy and sustainable growth. The study investigates the causal relationship between economy growth and energy consumption in the case of Vietnam from 1986 to 2013. Through testing different types of Granger Causality based on the Vector Error Correction Model (VECM). The main finding is the unidirectional Granger causal connection from energy consumption to economic growth, that is different from previous research in Vietnam. Also, this paper indicates the negative effect of energy consumption on economic growth.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn