Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,183,678

 Các giải pháp huy động vốn cho khu du lịch sinh thái Măng Đen
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo
Nơi đăng: Hội thảo phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen; Số: 1;Từ->đến trang: 161 - 165;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn