Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quan điểm của giáo viên về các biện pháp hỗ trợ cho trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang
Nơi đăng: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability”; Số: ICSSS2018;Từ->đến trang: 326-331;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn