Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,550

 Study on the hydrodynamic force acting on hull and rudder of a drifting and turning ship in shallow water
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Thua. Nguyen, Van Minh. Nguyen, Anh Hoa. Vo, Thi Thanh Diep. Nguyen, and Hyeon Kyu. Yoon
Nơi đăng: Proceedings of the 18th World Maritime Technology Conference; Số: 18;Từ->đến trang: 271-274;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn