Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,488

 Phân tích độ bền kết cấu chân giàn tự nâng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Vũ Ngọc Bích, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM;
Ks. Nguyễn Tiến Thừa, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học GTVT TP. HCM; Số: 4-02/2013;Từ->đến trang: 69-73;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chân giàn tự nâng được cấu tạo dưới dạng khung giàn bởi nhiều kết cấu ống trụ liên kết với nhau. Để giàn tự nâng làm việc ổn định, an toàn thì chân giàn phải có kết cấu đủ cứng vững để chống chịu lại tải trọng phức tạp do môi trường, tải tĩnh do bản thân và tải trọng động khi giàn khai thác gây ra. Bài báo này đề cập tới việc phân tích độ bền chân giàn tự nâng ở trạng thái khai thác theo mô hình chân tương đương bằng phương pháp phần tử hữu hạn nhằm mục đích xác định mô men uốn, lực cắt và ứng suất do uốn sinh ra ở mép ngoài của ống trụ chính.
ABSTRACT
Jack-up Rig’s leg is made in the form of a truss frame by multiple interconnected cylinders. For the platform work stability, safety, the legs must have sufficient rigidity to withstand the load of environmental complexity, static load by itself and operated load. This paper refers to the analysis of the leg strength following equivalent model by using the finite element method for the purpose of determining the bending moments, shear forces and stresses generated by bending at the outer edge of the chord.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn