Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phương pháp tính toán tải trọng sóng tác dụng lên vật thể cố định dạng hình trụ ứng dụng trong thiết kế công trình biển.
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  GV. Ks. Nguyễn Tiến Thừa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2012-02-30 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

 Đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết sóng theo mô hình sóng tiền định gồm có Sóng Airy, Sóng Stokes, Sóng Cnoidal. Áp dụng các lý thuyết sóng này vào tính toán tải trọng sóng tác dụng lên vật thể hình trụ đường kính nhỏ ứng dụng trong thiết kế kết cấu công trình biển.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn