Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cổ đông lớn và giá trị doanh nghiệp: phân tích ở phạm vi quốc tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thuy Thi Nguyen, Prof. Fariborz Moshirian, Dr. Bohui Zhang
Nơi đăng: Asian Finance Association (AsianFA) Conference. Accepted for presentation in June 2014; Số: ssrn;Từ->đến trang: 1;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn