Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cú sốc vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010 và “căn bệnh Hà Lan” đối với nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Thị THủy. Tạp chí Khoa học Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3 (07). Trang: 1-9. Năm 2014.
(Jul 21 2015 8:50PM)
[2]Bài báo: Thách thức trong huy động vốn để phát triển doanh nghiệp xã hội. Tác giả: Nguyễn Thị Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Sungkonghoe Business review. Số: 6. Trang: 130-138. Năm 2014. (Jul 21 2015 8:53PM)
[3]Bài báo: Mua bán và sáp nhập: có phải là con đường để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài ?. Tác giả: Nguyễn Thị Thủy
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học. Số: â. Năm 2007. (May 14 2014 8:12AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Impact of Corruption Distance on FDI Inflows in The Context of ASEAN Countries. Authors: Nguyen Thi Thuy, Le Kim Uyen. ICLIBED 2019 - Proceedings. Pages: 39. Year 2019. (Aug 27 2020 9:56AM)
[2]Article: Large shareholders and firm value: an international analysis. Authors: Fariborz Moushirian, Thuy Thi Nguyen, Bohui Zhang. Asian Finance Association (AsianFA) Conference. No: 1. Pages: 27. Year 2015. (Jul 21 2015 8:27PM)
[3]Presentations: Large shareholders and firm value: an international analysis. Authors: Thuy Thi Nguyen, Prof. Fariborz Moshirian, Dr. Bohui Zhang. Asian Finance Association (AsianFA) Conference. Accepted for presentation in June 2014. Year 2014. (May 14 2014 6:56AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn