Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu Nông-Lâm-Thủy sản thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2000-2010
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Như Liêm
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Thị Thủy và các thành viên khác
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B98-14-14 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn