Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,595,491

 Nghien cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020.
Chủ nhiệm:  TS. Đặng Văn Mỹ; Thành viên:  Nguyễn Thị Trúc Phương - Thư ký đề tài
Số: 04/2011/HĐ-SKHCN ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn