Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,461

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Pháp luật đại cương
Ngành: Luật học
 2008 Sinh viên hệ chính quy, sinh viên hệ VHVL
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Pháp luật Kinh tế
Ngành: Luật học
 2008 Bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy và hệ VHLV
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[3]Luật Doanh nghiệp
Ngành: Luật học
 2008 Bậc Đại học hệ chính quy, VHVL
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4]Lý luận Nhà nước và pháp luật
Ngành: Luật học
 2008 Bậc đại học, hệ Chính quy, VHVL  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[5]Luật Dân sự
Ngành: Luật học
 2008 Bậc đại học, hệ chính quy, VHVL  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn