Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thi Trúc Phương; Thành viên:  Châu Thị Ngọc Tuyết Trương Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Anh Thư
Số: B2016-ĐN08-02 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn