Nguyễn Thị Triều Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,492,496

 
Mục này được 13304 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Triều Tiên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1989
Nơi sinh: Hòa Thuận - Tam Kỳ - Quảng Nam
Quê quán Hòa Thuận - Tam Kỳ - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục học Mầm non; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Giáo dục học Mầm non; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ mầm non Kích thích tính sáng tạo cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với toán Phát huy tính tích cực vận động cho trẻ mầm non
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 457/44/9 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 02366567226; Mobile: 0935967333
Email: nguyentrieutien@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2011 đến nay công tác tại: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Giảng dạy các học phần:
- Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
- Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
- Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ mầm non
- Kích thích tính sáng tạo cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với toán
- Phát huy tính tích cực vận động cho trẻ mầm non
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số vấn đề lý luận về rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi. Tác giả: Th.s Nguyễn Thị Triều Tiên. Đại học Sư phạm Huế. Số: ISBN:978-604-974-119-7. Trang: 220-224. Năm 2019. (Jun 15 2019 9:08PM)
[2]Bài báo: THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI ĐA NĂNG CHO TRẺ MẦM NON TỪ CÁC NGUYÊN VẬT LIỆU PHẾ THẢI. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư Phạm. Số: Số: 27(01).2018. Trang: 108-122. Năm 2018. (Jun 15 2019 8:43PM)
[3]Bài báo: Thiết kế trò chơi thí nghiệm nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi khám phá thiên nhiên vô sinh. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. TC Khoa học quản lý giáo dụ. Số: 01(17). Trang: 78-83. Năm 2018. (Jun 15 2019 8:46PM)
[4]Bài báo: Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. TC Khoa học quản lý giáo dục. Số: 80. Trang: 52-56. Năm 2018. (Jun 15 2019 8:48PM)
[5]Bài báo: Thiết kế đồ dùng đồ chơi toán học cho trẻ mầm non theo hướng linh hoạt. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số: Đặc biệt. Trang: 132-135. Năm 2017. (Jun 15 2019 8:52PM)
[6]Bài báo: Thiết kế đồ dùng đồ chơi toán học cho trẻ mầm non theo hướng linh hoạt. Tác giả: Th.s Nguyễn Thị Triều Tiên. TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số: Đặc biệt. Trang: 132-135. Năm 2017. (Jun 15 2019 9:13PM)
[7]Bài báo: Thiết kế trò chơi toán học phát triển kỹ năng quan sát cho trẻ 5-6 tuổi. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số: 401. Trang: 19-23. Năm 2017. (Jun 15 2019 9:18PM)
[8]Bài báo: HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 21(04). Trang: 107. Năm 2017. (Jun 15 2019 9:24PM)
[9]Bài báo: Hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề. Tác giả: ThS. Mã Thanh Thuỷ, ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số: 374. Trang: 10-13. Năm 2016. (Jun 15 2019 9:34PM)
[10]Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI TOÁN HỌC. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc. Số: 2016. Trang: 529-536. Năm 2016. (Jun 15 2019 9:36PM)
[11]Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên. tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 10. Trang: 103-108. Năm 2015. (Jun 15 2019 9:38PM)
[12]Bài báo: SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM GIÚP TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI. Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Triều Tiên. TC Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM. Số: 01. Trang: 86-92. Năm 2015. (Jun 15 2019 9:40PM)
[13]Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH. Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Triều Tiên. TC Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM. Số: 03. Trang: 56-59. Năm 2015. (Jun 15 2019 9:42PM)
[14]Bài báo: SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI. Tác giả: Th.s Nguyễn Thị Triều Tiên. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP. Số: 12(03) - 2014. Trang: 108. Năm 2014. (Jun 15 2019 9:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn