Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ntttien' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Thị Triều Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,278,359

 
Mục này được 1388 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Triều Tiên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1989
Nơi sinh: Hòa Thuận - Tam Kỳ - Quảng Nam
Quê quán Hòa Thuận - Tam Kỳ - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Giáo dục học Mầm non; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Giáo dục học Mầm non; Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội
Dạy CN: Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ mầm non Kích thích tính sáng tạo cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với toán Phát huy tính tích cực vận động cho trẻ mầm non
Lĩnh vực NC: Lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ Phát triển năng lực quan sát cho trẻ Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giáo dục mầm non
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 457/44/9 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 05116567226; Mobile: 0935967333
Email: nguyentrieutien@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2011 đến nay công tác tại: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Giảng dạy các học phần:
- Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non
- Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
- Phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ mầm non
- Kích thích tính sáng tạo cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với toán
- Phát huy tính tích cực vận động cho trẻ mầm non
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn